Starte NUF eller AS?

Mange spør oss om hva et NUF selskap er og om det er et alternativ til AS. Tidligere var dette et greit alternativ til AS, men fordelene med å velge NUF fremfor et norsk aksjeselskap er i 2018 mer eller mindre borte.

Pengene tilbake garanti – uten spørsmål!

Vi lanserer pengene tilbake garanti. Bruker du vår tjeneste for å starte AS og ikke er fornøyd? Vi gir deg 10 dagers pengene tilbake garanti! Hos EnklereStart.no starter du aksjeselskap enkelt og trygt!

Bør jeg ha et holdingselskap?

Et holdingselskap er et dedikert selskap (fortrinnsvis aksjeselskap) som har til intensjon å eie et eller flere andre selskaper, for på den måten å kunne forvalte avkastningen som gjøres fra virksomhetene. På denne måten kan man utsette skatt på utbytte.

Revisjonsplikt – hva er revisjon?

Revisjonsplikt er en lovpålagt gjennomgang og kontroll av selskapets regnskap, også kalt revisjon. Granskningen gjennomføres av en kvalifisert og uavhengig person. I visse tilfeller kan aksjeselskap gjøre fravalg av revisor.

Hva skal selskapet hete?

Alle selskaper som registreres i Foretaksregisteret må ha et godkjent selskapsnavn. For aksjeselskap skal selskapsnavnet blant annet inneholde «as» eller «aksjeselskap». Les mer om navnereglene for aksjeselskap.

Valg av selskapsform – hvilke skal jeg velge?

Valg av selskapsform vil ha betydning i forhold til skatt, rettigheter, plikt og risiko. Før du etablerer selskap bør du tenke gjennom valg av selskapsform. I denne artikkelen går vi gjennom de vanligste selskapsformer.